Home > 2018 > wrzesień > 29

Obłóczyny naszego kleryka Jana Fieducika

Wspólnota Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” rozpoczęła nowy rok akademicki Eucharystią pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego. Podczas Liturgii uroczyste wyznanie wiary złożyli alumni pierwszego roku, zaś kleryk Jan Fieducik przeżywał obłóczyny – od tego momentu może nosić sutannę. Był...