Home > Wspólnoty Parafialne > Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

HASŁO „ Przyjdź Królestwo Twoje przez Królowania Maryi”

Straż Honorowa powstała w parafii  z inicjatywy pani Apolonii Bielawskiej i za aprobatą śp. Ks. Ryszarda Szczerby, byłego proboszcza w 1991 roku .Pani Apolonia była zelatorką przez 21 lat do śmierci w roku 2011. Obecnie zelatorką jest pani Krystyna Szymuś.

Członkowie Straży czczą Niepokalane Serce Maryi ożywiając w sobie żarliwe i autentyczne nabożeństwo do Matki Bożej, by z Nią przeżywać własne życie i z Nią współdziałać w zdobywaniu dusz, aby we wszystkich sercach królował Jej Syn, Jezus Chrystus. Należący do Arcybractwa obierają sobie dowolną godzinę dnia lub nocy i ofiarują ją na zawsze Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to tzw. godzina straży, w czasie której wszystkie spełniane czynności (modlitwa, praca, rozmowa, rozrywka) wykonuje się w zjednoczeniu z Sercem Maryi w duchu wynagrodzenia oraz w intencji: Przyjdź królestwo Twoje przez królestwo Maryi. Członkowie Straży, o ile mogą, starają się w pierwsze soboty miesiąca uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Komunię św. wynagradzającą, a także odmówić akt wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. Obecnie nasza wspólnota liczy 33 osoby i utrzymuje stały kontakt z centralą Arcybractwa tj. Klasztorem Sióstr Wizytek w Jaśle.