Home > Bierzmowanie

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego  sakramentu  chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie. Konferencji Episkopatu Polski przedstawiła wskazania dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Niniejszy dokument zawiera podstawowe zalecenia, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii.  Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii. Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. W związku z tym Metropolita Warmiński Abp Józef Górzyński wprowadza INSTRUKCJĘ w sprawie przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Warmińskiej. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii i katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
W przygotowaniu  bliższym  (klasa VI – VIII) kandydat do bierzmowania powinien regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział w niedzielnych i świątecznych Mszach św. oraz w nabożeństwach.
Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Przygotowanie bezpośrednie jest obligatoryjne i powinno trwać przynajmniej dwanaście miesięcy. Należy rozpocząć je na zakończenie klasy VII. Wszyscy kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinni uczestniczyć w spotkaniu młodych, organizowanym corocznie we wrześniu w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas w Rybakach, które w tym roku będzie 23 września.