Home > Chór „Servite Deo”

Historia naszego chóru parafialnego przekroczyła złoty jubileusz.
W roku 1959 dnia 25 października odbyła się powtórna konsekracja świątyni filialnej św. Jana Ewangelisty, W tym właśnie dniu, po raz pierwszy zaśpiewał chór powołany do istnienia przez ówczesnego proboszcza ks. Adama Szabunię. W następnych latach chór miał swoją siedzibę w Parafii św. Jana Chrzciciela i w Parafii św. Jana Ewangelisty. Dopiero w 2011 r. z inicjatywy parafian chór wznowił swoją działalność w tutejszej Parafii. Obecny Proboszcz objął pieczę nad chórem, po śmierci swojego poprzednika. Chór powiększył swoją liczebność. Jego członkowie biorą udział w warsztatach organizowanych w naszej archidiecezji. Każdego roku obchodzony jest dzień skupienia we wspomnienie liturgiczne św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Chór ubogaca śpiewem niedzielną sumę parafialną, uroczystości oraz nabożeństwa okolicznościowe. Członkowie chóru, to osoby dorosłe, które traktują swoje zaangażowanie w życie Parafii jako pokorną służbę na większą chwałę Bożą. Chór w 2014 r. przyjął nazwę „Servite Deo”. Merytoryczną pieczę nad chórem sprawuje pani organistka Wiesława Michałowska.