Home > Wspólnoty Parafialne > Jasnogórska Rodzina Różańcowa

W odpowiedzi na apel Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ojciec Bronisław Matyszczyk Paulin założył Jasnogórską Rodzinę Różańcową
i powierzył ją opiece świętych Aniołów Stróżów
5 sierpnia 1974 r. Rodzina została prawnie ustanowiona i zatwierdzona przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. Istotą tej rodziny jest nieustanna więź z Matką Bożą Jasnogórską. Obecnie liczy 12 mln członków.

W naszej parafii zaistnieliśmy 1976 roku. Audiutorem Rodziny była pani Apolonia Makowska, zatwierdzona Dekretem Apostolstwa Różańcowego. Prowadzony przez nią rejestr członków wykazuje, że w roku 1996 do Jasnogórskiej Rodziny należało 210 osób z wszystkich parafii naszego dekanatu.

W tym roku zmarła pani Apolonia Makowska i dołączyła do grona wielu członków Rodziny z naszej społeczności lokalnej. Pamiętamy o nich w modlitwie, szczególnie w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i miesiącu październiku. Pragniemy kontynuować tę łączność z Jasną Górą, to zadania podejmuje się podjąć duchowa córka Apolonii Makowskiej pani Barbara Bandachowska.

W tym roku przypada Jubileusz 50 – lecia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. 6 stycznia 1968r. – Wspólnota Różańca Świętego działająca na terenie Jasnej Góry dokonała zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski. Początek dały trzy „Róże”.  Milenijne wezwanie podjął paulin z Jasnej Góry – o. Bronisław Matyszczyk i w nawiązaniu do wiekowej tradycji odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. Założył Jasnogórską Rodzinę Różańcową i powierzył ją opiece świętych Aniołów Stróżów. W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 1970 r., Jasnogórska Rodzina Różańcowa otrzymała błogosławieństwo pasterskie, a 5 sierpnia 1974 r. została prawnie ustanowiona i zatwierdzona przez Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. Istotą tej Rodziny jest nieustanna więź z Matką Bożą Jasnogórską.  Szczególnym zadaniem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest modlitwa w intencjach Ojca św., biskupów i kapłanów, oraz całego ludu Bożego, a także troska o zbawienie każdego człowieka, o odnowę życia religijno-społecznego i powszechny pokój Boży w całym świecie.  Modlitwą i czynną miłością bliźniego, na wzór Jezusa i Jego Matki, Jasnogórska Rodzina Różańcowa niesie pomoc wszystkim potrzebującym w parafii, zwłaszcza chętnie czuwa przy cierpiących i konających, jednocząc ich dusze z Bogiem. W naszej parafii Jasnogórska Rodzina Różańcowa istnieje od 1976 roku. Wieloletnim  Adiutorem Rodziny Jasnogórskiej była pani Apolonia Makowska. Prowadzony przez nią rejestr członków wykazuje, że w roku 1996 do Jasnogórskiej Rodziny należało 210 osób z wszystkich parafii naszego dekanatu. W roku 2015 zmarła pani Apolonia Makowska. Obecnie Adiutorką Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest pani Barbara Bandachowska, która działa w zakresie określonym przez Statut. Ma prawo przyjmowania nowych członków i rozprowadzania Biuletynu JRR. Zachowuje nadane uprawnienia na czas kadencji do 2022 roku. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.