Home > Chrzest

W naszym dekanacie zostały wprowadzone wytyczne  I Synodu Archidiecezji Warmińskiej, dotyczące formacji rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem dziecka. Zalecenie to dotyczy obowiązku udziału w katechezie, która ma na celu przybliżenie ważnych informacji odnośnie tego sakramentu. Są to: wybór imienia, świadomość rodziców i chrzestnych, jakie przyjmują na siebie obowiązki w związku z ich decyzją na chrzest dziecka w kościele katolickim, oraz zaznajomienie z liturgią sakramentu.
Pierwszą kwestią związana z udzielaniem chrztu dzieci jest właściwy wybór terminu celebracji sakramentu. W wyborze daty chrztu należy się kierować przede wszystkim względami dotyczącymi zbawienia dziecka, to znaczy, aby nie było ono pozbawione dobrodziejstw tego sakramentu. Trzeba także brać pod uwagę zdrowie matki, aby mogła osobiście uczestniczyć w liturgii chrzcielnej. Normalnie sakramentu chrztu udziela się w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka. Wyjątkiem od tej reguły mogą być: choroba dziecka oraz potrzeba głębszej i dłuższej katechezy dla rodziców. Najbardziej odpowiednim dniem do celebracji sakramentu chrztu jest Wigilia Paschalna, dzień Zesłania Ducha Świętego i oczywiście każda niedziela. Te dni w sposób szczególny odnoszą się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez chrzest każdy człowiek,  zanurza się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W chrzcie człowiek umiera dla grzechu i rodzi się do nowego życia.(…).
Najlepszym miejscem do celebracji chrztu jest świątynia parafialna rodziców dziecka. Podkreśla się w ten sposób, że przez przyjęcie sakramentu dziecko zostaje włączone do wspólnoty Kościoła. Widocznym znakiem Kościoła powszechnego jest wspólnota Kościoła parafialnego. Dziecko włączone przez chrzest do własnej wspólnoty parafialnej, staje się także cząstką całego Kościoła.
W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach, chrzest może odbyć się w innej parafii, niż parafia rodziców,  ale za pisemną zgodą swojego proboszcza.
(…). Do najważniejszych rzeczy, które należy przygotować do udzielania sakramentu chrztu należą: woda, która musi być naturalna, czysta i poświęcona, chrzcielnica, paschał, Krzyżmo święte, biała szata, świeca oraz księga chrztów, do której wpisuje się imię ochrzczonego, szafarza, rodziców dziecka, chrzestnych oraz datę i miejsce chrztu. Rodzice muszą zadbać o białą szatę i świecę chrzcielną. Ważnym elementem przygotowania rodziców i chrzestnych do przyjęcia sakramentu chrztu jest katecheza przed chrzcielna. Okazję do katechezy stwarza również sama celebracja sakramentu. Chrzest zgłaszają wyłącznie rodzice dziecka, przedstawiając akt urodzenia  z Urzędu Stanu Cywilnego. Dzieci urodzone za granicą, mogą być ochrzczone w Polsce po okazaniu dokumentu urodzenia dziecka i zgody proboszcza parafii, bądź Polskiej Misji Katolickiej na terenie której mieszkają rodzice w danym państwie..

W katechezie przygotowującej do chrztu rodzice powinni poznać przede wszystkim godność chrztu, czyli czym w istocie jest sakrament chrztu?. Chrzest jest  sakramentem Ducha Świętego oraz sakramentem oczyszczającym z grzechu pierworodnego. Przez ten sakrament dziecko ma udział w Boskiej naturze, ponieważ staje się przybranym dzieckiem Bożym. Źródłem skuteczności i mocy sakramentu jest zanurzenie w misterium paschalne Chrystusa.
(cyt. Liturgia.wiara.pl.)

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

  • I sobota miesiąca – Parafia św. Jana Chrzciciela godz. 19.00
  • III sobota miesiąca – Parafia św. Brunona godz. 19.00
  • IV sobota miesiąca – Parafia św. Brata Alberta godz. 18.00

Katechezę rodzice i chrzestni mogą odbyć w wyżej podanych Parafiach bez względu na to, w którym kościele będzie udzielany Sakrament chrztu.