Home > Pierwszy Czwartek Miesiąca

W każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy za dar Eucharystii, który jest nieocenionym darem pozostawionym nam przez Pana Jezusa.

W Eucharystii Chrystus uczynił  – jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia – „dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia”. Eucharystia jest  „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła” (EE 1).

Eucharystia może być sprawowana tylko dzięki kapłanom i dzięki nim są udzielane wszystkie inne sakramenty, mające moc uzdrawiania i prowadzenia nas najkrótszą drogą do Boga, który przez kapłanów „zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi” (Ps 66).

W pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17.00 Wspólnoty Modlitewne naszej Parafii adorują Najświętszy Sakrament a tematykę adoracji określa opiekun wspólnot ks. wikariusz Roman Laskowski.

Oby nam nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, którzy prowadzą nas do Zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem. Dopiero będąc na drugim brzegu w pełni zobaczymy, ile im zawdzięczamy.