Home > Katecheza niedzielna

Kościół  rzymskokatolicki  rozpoczyna Niedzielą Palmową Wielki Tydzień, którego ukoronowaniem będzie Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, tradycyjnie zwana Wielkanocą. W tym roku przypadnie w niedzielę 12 kwietnia. Dzień Wielkanocy poprzedzają trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, zwane w liturgii kościelnej Triduum Paschalnym. Tegoroczne Święta odbędą się w specyficzny sposób, z minimialnym udziałem wiernych. Taką niecodzienną, jedyną w swoim rodzaju sytuację spowodowała zabójcza epidemia koronawirusa, która rozszalała się po całym świecie, nie omijając także naszego kraju. Wskutek decyzji najwyższej władzy kościelnej liczba osób uczestniczących na Mszy Świętej najpierw została zredukowana do 50, a potem zaledwie do 5. W takiej właśnie atmosferze: ciszy i pustej świątyni kapłani będą sprawować najważniejsze uroczystości wiary chrześcijańskiej, a przytłaczająca większość chrześcijan połączy się duchowo z księżmi poprzez środki masowego przekazu: radio, telewizję, Internet i tak przeżyje najpiękniejsze celebracje roku liturgicznego. W związku z istniejącymi zaostrzeniami umniejszeniu podlegają obrzędy liturgiczne, zwłaszcza takie, w których konieczna jest obecność wiernych. Nie będzie  tradycyjnego błogosławieństwa i pokropienia wodą święconą palm wielkanocnych oraz procesji upamiętniającej uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tym niemniej każdy, bez udziału kapłana, może wypowiedzieć modlitwę nad palmą w swoim domu.

Najmocniej na zakazach „ucierpi” liturgia Triduum Paschalnego, które rozpocznie się czwartek Wielkiego Tygodnia a zakończy w poranek Niedzieli Wielkanocnej. Z uwagi na szczególny charakter, Triduum uważa się za odrębny okres roku liturgicznego między Wielkim Postem a Wielkanocą. Początek Triduum wyznacza Msza Wieczerzy Pańskiej, a koniec – tzw. Msza Rezurekcyjna. W rzeczywistości więc czas Triduum przebiega przez cztery dni, tj. czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, choć liturgicznie trwa Ono od piątku do niedzieli. Wiąże się to z obliczaniem dnia w liturgii zaczynającego i kończącego się zachodem słońca. Dlatego w wielu kościołach, także w naszym, Msze wieczorne w sobotę odprawiane są z formularza niedzielnego, bo formalnie niedziela, Dzień Pański, zaczyna się właśnie w sobotę wieczorem. Stąd uroczyste Alleluja obwieszczające Zmartwychwstanie Chrystusa słyszymy na celebracji Wigilii Paschalnej podczas tzw. Liturgii Ognia i Wody. W trakcie Triduum wyjątkowo nie będzie obrzędu obmycia nóg na Mszy Wieczerzy Pańskiej, nie będzie publicznej adoracji Krzyża w Wielki Piątek, nie odbędzie się święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, opuści się część obrzędów Liturgii Ognia i Wody, rezurekcja nie rozpocznie się procesją. Mimo obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa wszystkie Msze i nabożeństwa Wielkiego Tygodnia odbędą się okrojonej w formie, a wierni pierwszy raz skorzystają z możliwości obejrzenia celebracji za pośrednictwem parafialnej strony internetowe, na które serdecznie zapraszamy. Możemy również, z zachowaniem przepisów porządkowych, nawiedzić kościół każdego dnia, aby pomodlić się do Jezusa w przygotowanej Ciemnicy, lub Grobie Pańskim.