Home > Bez kategorii > Obłóczyny naszego kleryka Jana Fieducika

Wspólnota Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” rozpoczęła nowy rok akademicki Eucharystią pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego. Podczas Liturgii uroczyste wyznanie wiary złożyli alumni pierwszego roku, zaś kleryk Jan Fieducik przeżywał obłóczyny – od tego momentu może nosić sutannę. Był to również ważny moment dla alumnów piątego roku, którzy zostali włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Wchodzą w ważny rok, w którym muszą podjąć decyzje dotyczącą swojego powołania.