Home > Katecheza niedzielna

Metropolita Warmiński Ks. Abp Józef Górzyński poleca Bogu przyszłość naszej archidiecezji prosząc Jezusa, aby powołał do kapłaństwa nowych siewców Dobrej Nowiny. Powołania kapłańskie są znakiem czasu i trzeba prosić Boga, aby wysłuchał modlitwę i posłał robotników na żniwo swoje. We wszystkie niedziele wakacyjne w naszym Sanktuarium św. Brunona  prosimy Boga o powołania kapłańskie.

Do Ciebie zwracamy się z ufnością, Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i naszej Pani Gietrzwałdzkiej: wzbudź w swym Kościele powołania do kapłaństwa, powołania do naszego Seminarium „Hosianum“!  Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Wołamy do Ciebie:

O dobrych kandydatów do kapłaństwa – prosimy Cię Jezu.
O mądrość i roztropność dla wychowawców i profesorów w Seminarium – prosimy Cię Jezu.
O szczerą pobożność i gorliwość w nauce dla kleryków – prosimy Cię Jezu.
O dobre przygotowanie powołań przez rodziny – prosimy Cię Jezu.
O pomoc Kościołowi, by mógł wychowywać nowe powołania – prosimy Cię Jezu.
O gorliwe apostolstwo świeckich w budzeniu i rozwijaniu powołań kapłańskich – prosimy Cię Jezu.

Błagamy Cię Jezu, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz… Pod Twoją Obronę. Pani Gietrzwałdzka  – módl się za nami. Św. Brunonie módl się za nami…