Home > Bez kategorii > Iskra Miłosierdzia

Od 15 lat 28 września o godzinie 15.00 w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi zamieniają się w miejsca modlitwy, by z Koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego.  Inspiracją są słowa homilii św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas konsekracji świątyni Miłosierdzia Bożego w 2002 roku w Łagiewnikach: „  Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Przedstawiciele parafii bartoszyckich po raz trzeci zgromadzili się w centrum miasta pod pomnikiem św. Brunona aby w łączności z czcicielami Miłosierdzia Bożego odmówić Koronkę. W Polsce i na świecie intencje tej modlitwy były następujące:

  1. Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozyt wiary i moralności.
  2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
  3. O pokój na Ukrainie i na całym świecie.
  4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie  widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.
  5. O  powrót  uchodźców  do  ich  ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów.
  6. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Dziękujemy za obecność i modlitwę.