Home > Bez kategorii > Uroczystość Wszystkich Świętych

Cmentarz bartoszycki ma już 136 lat. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Brunona zarządzała nim do 21.05. 1959 roku. Wówczas  odebrano parafii prawo własności i przekazano na rzecz Skarbu Państwa. Obecnie cmentarz komunalny przy ulicy Kętrzyńskiej nie posiada już miejsc na nowe pochówki, tę funkcję przejął nowy cmentarz na Okopie.

Pierwszego listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych o godzinie  14.00  na cmentarzu przy ulicy Kętrzyńskiej odbyło się nabożeństwo w intencji zmarłych.  Podczas procesji  modlitwą  różańcową otoczyliśmy zmarłych; Biskupów, kapłanów, rodziców, krewnych, przyjaciół, poległych, ofiary wojen i zamachów terrorystycznych, oraz wszystkich wiernych zmarłych. Modlitwy prowadziła w tym roku parafia św. Jana Chrzciciela, a kazanie wygłosił Ks. Kan. Leszek Dereń. Obecni byli również duszpasterze z parafii św. Brunona, oraz Ks. Senior Infułat Adolf Setlak długoletni dziekan i proboszcz parafii św. Jana Ewangelisty. Na koniec po błogosławieństwie kapłani poświęcili nowe nagrobki. Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią Pan Bóg obdarzył nas przepiękną pogodą.