Home > MSZA ŚWIĘTA W SOBOTĘ DLA OSÓB, KTÓRE Z WAŻNYCH PRZYCZYN NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

Trzecie przykazanie dekalogu brzmi:’ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Dla chrześcijanina takim dniem jest Niedziela i święta nakazane Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej dla pierwszych chrześcijan było czymś naturalnym i wynikało z potrzeby serca. Eucharystia stanowiła centrum życia pierwszych wspólnot i istotę świętowania Niedzieli. Dla uczniów Chrystusa było oczywiste, że w Niedzielę nie może nikogo zabraknąć przy stole Pańskim. W 304 roku w Abitene –  Tunezja-  czterdziestu dziewięciu chrześcijan zostało skazanych na śmierć za to, że gromadzili się na niedzielnej Mszy świętej. — Musimy obchodzić dzień Pański — odpowiedział jeden z nich — bo takie jest nasze prawo, my nie możemy żyć bez sprawowania Wieczerzy Pańskiej.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku stwierdza: „Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK, kan. 1248, § 1). Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 2181 wyraźnie precyzuje obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej w Niedzielę i święta nakazane, natomiast: „Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki”.

Jan Paweł II w Liście Apostolskim Dies Domini – „O świętowaniu Niedzieli” (nr 54) napisał, że: „Ci wierni, którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy Świętej, najlepiej przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także przez wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii”. I dalej Papież naucza, że dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii – i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego – cenną pomoc może stanowić telewizyjna, internetowa czy radiowa transmisja Mszy Świętej, zwłaszcza połączona z posługą nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy przynoszą im Eucharystię.

Miasto Bartoszyce, Gmina, oraz Powiat, to teren przygraniczny. Bardzo dużo osób zatrudnionych jest w  handlu – sklepy, supermarkety otwarte są również w niedzielę. Praca w wymiarze trójzmianowym. Studia zaoczne, realizują wykłady  w niedziele. Niespodziewany wyjazd, lub długa podróż rozpoczynająca się w niedzielę, wcześnie rano. Te okoliczności, oraz inne nieprzewidziane, narażają  na to, że z przyczyn niezależnych ktoś jest zmuszany do przekroczenia Przykazania Bożego: „ … pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Dlatego wychodząc naprzeciw tym okolicznościom  w soboty o godzinie 18.00 jest odprawiana w naszym Sanktuarium  Msza święta z formularza niedzielnego.

Uczestnictwo w takiej Mszy czyni zadość obowiązkowi bycia w kościele w niedzielę dla tych osób, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą być  w kościele. Nie należy tego przywileju stosować w przypadkach błahych, np. przyjazd gości, wyjazd na grzyby, na ryby, czy wycieczkę rekreacyjną. Niedziela jest dniem Pańskim, jest dniem w którym Pan Bóg oczekuje na naszą twórczą obecność we wspólnocie  Kościoła , która modli się i składa dziękczynienie. Kto nie umie dziękować, ten nie potrafi kochać. I jeszcze jedno udział we Mszy świętej w Niedzielę jest naszym obowiązkiem, oraz wielkim przywilejem.