Home > Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Mija 755 lat od czasu, kiedy papież Urban IV ustanowił uroczystość Bożego Ciała. W naszym mieście procesje eucharystyczne organizowane są we wszystkich parafiach, zaś od kilku lat parafia świętego Brunona łączy się z parafią św. Jana Ewangelisty i wspólnie organizuje całą uroczystość. W tym roku wyszliśmy o godzinie 12.30 z naszego Sanktuarium. Na czele procesji krzyż, Figura św. Brunona godnie niesiona przez mężczyzn, którzy poczytują sobie za honor i wyróżnienie, że niosą za swoich ramionach patrona miasta. Następnie figura Matki Bożej Fatimskiej niesiona przez członków Straży Niepokalanego Serca Maryi. Dalej sztandary, feretrony ministranci, dziewczęta sypiące kwiaty i kapłan pod baldachimem niosący Jezusa w monstrancji. Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach. Pierwszy ołtarz ustawiono na rondzie,, Solidarności”. Jego symbolika centralizowała uwagę na Ostatnią Wieczerzę, kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii.  Zaakcentowane zostały jeszcze hasło roku liturgicznego,, W mocy Bożego Ducha”, oraz 40 rocznica Pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ten ostatni motyw przewijał się przy każdym ołtarzu. Po odczytaniu ewangelii usłyszeliśmy,, na żywo” Ojca Świętego we fragmentach homilii wygłaszanych w naszej Ojczyźnie. Przy drugim ołtarzu krótką homilię wygłosił wikariusz z parafii św. Jana Ewangelisty ks. Józef Fiszer. Na koniec ks. Dziekan podziękował tegorocznym organizatorom procesji, i wszystkim którzy przygotowali ołtarze. Słowa wdzięczności usłyszeli funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zabezpieczający całą procesję. Dziękujemy panu Staroście Zbigniewowi Nadolnemu za zapewnienie opieki medyczne na całej trasie, ponieważ wysoka temperatura stanowiła zagrożenie dla zdrowia uczestników procesji. Dziękujemy kapłanom za obecność i modlitwę z księdzem Infułatem Adolfem Setlakiem na czele, wspólnotom modlitewnym, oraz wszystkim uczestnikom procesji. Dzieci, które aktywnie brały udział w procesji otrzymały na koniec pyszne lody. Dziękujemy również panom, Lechowi Darskiemu, Piotrowi Słowikowskiemu, oraz telewizji Bart – Sat za dokumentację wizualną całej procesji.

GALERIA – p. P. SŁOWIKOWSKIEGO

GALERIA – p. L. Darskiego