Home > Proboszczowie parafii Katolickiej św. Brunona w Bartoszycach od 1890 do 1945 roku

Opracowane na podstawie: A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, część 2: słownik, Olsztyn 2003.

Walenty Lehmann – urodził się 4 XI 1854 r. w Świętniku k. Lidzbarka Warmińskiego; studiował w seminarium duchownym w Braniewie i Eichstätt; święcenia kapłańskie przyjął 19 VII 1880 r.; 16 I 1890 r. ustanowiony kuratusem w Kętrzynie i w Bartoszycach (do 1894 r.); za jego czasów wybudowano nowy kościół w Kętrzynie; potem był archiprezbiterem w Jezioranach; zmarł 4 VII 1920 w Jezioranach (s. 165).

Maksymilian Reichelt – urodził się w 1866 r. w Królewcu; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 15 VII 1888 r. we Fromborku; od 24 X 1894 r. ustanowiony komendariuszem w Bartoszycach, a od 18 XII 1894 r. proboszczem (do 1905 r.); potem był archiprezbiterem w Braniewie, a następnie proboszczem w Lubominie; zmarł 14 III 1931 r. w Lubominie (s. 231).

Konrad Wronka – urodził się w 1872 r.; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 19 VII 1896 r.; 6 XI 1905 r. ustanowiony zarządcą parafii w Bartoszycach, a 12 XII 1905 r. proboszczem (do 5 II 1925 r.); potem był proboszczem w Kwiecewie; zmarł 30 VIII 1926 r. w Kwiecewie (s. 325)

Brunon Schwark (Schwarz) – urodził się 29 XII 1883 r. w Runowie; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 3 II 1907 r.; studiował teologię w Bonn i Rzymie; 1 XII 1915 r. w Bonn uzyskał stopień doktora teologii; od 18 VIII 1912 r. był wikariuszem we Franknowie; w tym samym czasie zastępował proboszcza w Bartoszycach; lata I wojny światowej przeżył jako podoficer w jednostce sanitarnej w Bartoszycach i kapelan wojskowy w Gąbinie oraz Tylży; potem pracował w Gołdapi i Kwiecewie; został proboszczem i dziekanem w Ornecie; w 1937 r. był prześladowany przez gestapo; zakazano mu nauczania religii za opiekę nad Polakami; został kanonikiem katedralnym we Fromborku; przeżył wkroczenie Armii Czerwonej do Fromborka; w 1946 r. wyjechał do Niemiec (nie znał języka polskiego); opublikował wiele artykułów na temat życia kościelnego na Warmii oraz z dziejów Kościoła warmińskiego; w 1957 r. został prałatem; w 1958 r. wydał książkę, w której umieścił biogramy księży zmarłych i zaginionych w czasie II wojny światowej; zmarł 17 X 1964 r. i został pochowany w Liebfrauenhöhe k. Horb (s. 262).

Edward Berger – urodził się 9 VI 1879 r. w Nowych Włókach k. Olsztyna; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 5 II 1905 r.; kuratus w Bartoszycach od 20 II 1925 r. do śmierci 13 V 1928 r. (s. 21). Spoczywa na cmentarzu w Bartoszycach.

Bernard Klein – urodził się 24 VII 1901 r. w Jezioranach; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 14 II 1926 r.; od 13 VI 1928 r. zarządca parafii; potem pracował w Sątopach, Tolkmicku; z powodu pracy duszpasterskiej z młodzieżą w kwietniu 1934 r. przesłuchiwany przez gestapo; potem pracował jeszcze w Ornecie i Królewcu; w październiku 1935 r. po wygłoszonym kazaniu w czasie odpustu parafialnego przesłuchiwany i śledzony przez władze nazistowskie; potem jeszcze pracował w Morągu i jako kapelan wojskowy w lazaretach; był jeńcem amerykańskim, a potem sowieckim (po kilka miesięcy); wyjechał do Niemiec; zmarł 8 XII 1956 r. w Heidelbergu (s. 135).

Ryszard Ziegler – urodzony 1 X 1881 r. w Braniewie; miał brata księdza (Artur), ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 3 II 1907 r.; od 20 VI 1928 r. mianowany proboszczem w Bartoszycach i równocześnie kapelanem garnizonu; prokuratura w Królewcu wytoczyła mu w marcu 1939 r. proces z powodu krytycznych wypowiedzi na temat władz niemieckich; w 1945 r. wywieziony do ZSRR, zmarł 11 III 1945 r. w czasie transportu na Ural (s. 329).

Franciszek Drees – urodził się 11 I 1895 r. w Warendorf (diec. Münster); święcenia kapłańskie przyjął 26 V 1923 r.; proboszcz Wehrmachtu w Bartoszycach od 1 IX 1939 r. do 1944 r.

Proboszczowie parafii Katolickiej św. Brunona w Bartoszycach od 1890 do 1945 roku

Opracowane na podstawie: A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821-1945, część 2: słownik, Olsztyn 2003.

Walenty Lehmann – urodził się 4 XI 1854 r. w Świętniku k. Lidzbarka Warmińskiego; studiował w seminarium duchownym w Braniewie i Eichstätt; święcenia kapłańskie przyjął 19 VII 1880 r.; 16 I 1890 r. ustanowiony kuratusem w Kętrzynie i w Bartoszycach (do 1894 r.); za jego czasów wybudowano nowy kościół w Kętrzynie; potem był archiprezbiterem w Jezioranach; zmarł 4 VII 1920 w Jezioranach (s. 165).

Maksymilian Reichelt – urodził się w 1866 r. w Królewcu; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 15 VII 1888 r. we Fromborku; od 24 X 1894 r. ustanowiony komendariuszem w Bartoszycach, a od 18 XII 1894 r. proboszczem (do 1905 r.); potem był archiprezbiterem w Braniewie, a następnie proboszczem w Lubominie; zmarł 14 III 1931 r. w Lubominie (s. 231).

Konrad Wronka – urodził się w 1872 r.; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 19 VII 1896 r.; 6 XI 1905 r. ustanowiony zarządcą parafii w Bartoszycach, a 12 XII 1905 r. proboszczem (do 5 II 1925 r.); potem był proboszczem w Kwiecewie; zmarł 30 VIII 1926 r. w Kwiecewie (s. 325)

Brunon Schwark (Schwarz) – urodził się 29 XII 1883 r. w Runowie; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 3 II 1907 r.; studiował teologię w Bonn i Rzymie; 1 XII 1915 r. w Bonn uzyskał stopień doktora teologii; od 18 VIII 1912 r. był wikariuszem we Franknowie; w tym samym czasie zastępował proboszcza w Bartoszycach; lata I wojny światowej przeżył jako podoficer w jednostce sanitarnej w Bartoszycach i kapelan wojskowy w Gąbinie oraz Tylży; potem pracował w Gołdapi i Kwiecewie; został proboszczem i dziekanem w Ornecie; w 1937 r. był prześladowany przez gestapo; zakazano mu nauczania religii za opiekę nad Polakami; został kanonikiem katedralnym we Fromborku; przeżył wkroczenie Armii Czerwonej do Fromborka; w 1946 r. wyjechał do Niemiec (nie znał języka polskiego); opublikował wiele artykułów na temat życia kościelnego na Warmii oraz z dziejów Kościoła warmińskiego; w 1957 r. został prałatem; w 1958 r. wydał książkę, w której umieścił biogramy księży zmarłych i zaginionych w czasie II wojny światowej; zmarł 17 X 1964 r. i został pochowany w Liebfrauenhöhe k. Horb (s. 262).

Edward Berger – urodził się 9 VI 1879 r. w Nowych Włókach k. Olsztyna; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 5 II 1905 r.; kuratus w Bartoszycach od 20 II 1925 r. do śmierci 13 V 1928 r. (s. 21). Spoczywa na cmentarzu w Bartoszycach.

Bernard Klein – urodził się 24 VII 1901 r. w Jezioranach; ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 14 II 1926 r.; od 13 VI 1928 r. zarządca parafii; potem pracował w Sątopach, Tolkmicku; z powodu pracy duszpasterskiej z młodzieżą w kwietniu 1934 r. przesłuchiwany przez gestapo; potem pracował jeszcze w Ornecie i Królewcu; w październiku 1935 r. po wygłoszonym kazaniu w czasie odpustu parafialnego przesłuchiwany i śledzony przez władze nazistowskie; potem jeszcze pracował w Morągu i jako kapelan wojskowy w lazaretach; był jeńcem amerykańskim, a potem sowieckim (po kilka miesięcy); wyjechał do Niemiec; zmarł 8 XII 1956 r. w Heidelbergu (s. 135).

Ryszard Ziegler – urodzony 1 X 1881 r. w Braniewie; miał brata księdza (Artur), ukończył seminarium duchowne w Braniewie; święcenia kapłańskie przyjął 3 II 1907 r.; od 20 VI 1928 r. mianowany proboszczem w Bartoszycach i równocześnie kapelanem garnizonu; prokuratura w Królewcu wytoczyła mu w marcu 1939 r. proces z powodu krytycznych wypowiedzi na temat władz niemieckich; w 1945 r. wywieziony do ZSRR, zmarł 11 III 1945 r. w czasie transportu na Ural (s. 329).

Franciszek Drees – urodził się 11 I 1895 r. w Warendorf (diec. Münster); święcenia kapłańskie przyjął 26 V 1923 r.; proboszcz Wehrmachtu w Bartoszycach od 1 IX 1939 r. do 1944 r., był potem na froncie; od 1946 r. pracował w diecezji Münster; opiekował się też głuchoniemymi; zmarł 21 XI 1972 r. w Oberhausen (s. 56).

, był potem na froncie; od 1946 r. pracował w diecezji Münster; opiekował się też głuchoniemymi; zmarł 21 XI 1972 r. w Oberhausen (s. 56).