Home > Pielgrzymka śladami św. Pawła i św. Jana Turcja 2020

[su_document url=”https://swietybrunon.eu/wp-content/uploads/2020/02/Turcja-14-dni-NAGOSZYN-Bartoszyce.pdf” width=”740″ height=”740″]