Home > Pielgrzymka na Maltę i Kretę 2024

Osoby, które zgłosiły udział w pielgrzymce na Kretę i Maltę prosimy o dokonanie pełnej wpłaty na konto bankowe biura podróży CEZAR w Olsztynie.

Numer konta Bank PEKAO S.A. nr 15 1240 1590 1111 0010 1649 5378