Home > Bez kategorii > Pielgrzymka maturzystów do Gietrzwałdu

W piątek 19 kwietnia grupa 24 licealistek i licealistów z LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach udała się w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie. Celem wyprawy było umocnienie duchowe przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi, tradycyjnie rozpoczynającymi się na początku maja. Centralne miejsce pielgrzymki zajęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa metropolity warmińskiego Józefa Górzyńskiego i księży opiekujących się uczniami. W kazaniu ks. Adam Pazik poruszył problem ludzkich wyborów i ich konsekwencji w kontekście nawrócenia św. Pawła, który podróżował do Damaszku, aby prześladować wyznawców Jezusa, a ostatecznie po widzeniu Zmartwychwstałego został ochrzczony. Tak jak w przypadku św. Pawła, tak w przypadku każdego człowieka Bóg wyprostowuje nasze plany ku dobremu. Po Eucharystii odbyła się wspólna agapa. Pomimo pogody w kratkę uczestnicy pielgrzymki byli zadowoleni i pełni nadziei Boskiej pomocy podczas matury. Młodzieży towarzyszyli Pan prof. Mirosław Gutowski i ks. Łukasz Długosz.