Home > Bez kategorii > BIERZMOWANIE 2024 r.

Po raz kolejny 4 kwietnia 2024 r., w Niedzielę Miłosierdzia- drugą po Wielkanocy w naszej parafii młodzież przyjęła Bierzmowanie. Ten sakrament najczęściej otrzymują młodzi, wchodzący w dorosłość. W jego trakcie przyjmują Dary Ducha Świętego. Nazywa się go także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Ci, którzy go przyjmują decydują się na świadome życie zgodnie z zasadami wiary. Bierzmowanie jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu przez:
– dary Ducha Świętego,
– głębsze zakorzenienie w synostwie Bożym,
– wszczepienie nas bardziej w Chrystusa,
– umocnienie naszej więzi z Kościołem,
– uzdolnienie nas do dawania świadectwa o Chrystusie słowem i czynem.

Bierzmowanie wyciska niezatarte znamię i można je przyjąć tylko raz w życiu. O godzinie 18.00 chór naszej parafii zaintonował pieśń do Ducha Świętego. Mszy świętej przewodniczył Ks. Infułat dr Adolf Setlak. Ks. proboszcz powitał głównego celebransa, oraz rodziców i gości, a następnie zaprezentował młodzież. 24 uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 8 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W homilii celebrans podkreślił wartość sakramentu i uwrażliwił rodziców, aby nadal czuwali nad rozwojem religijnym swoich dzieci. W darach ołtarza bierzmowani przynieśli chleb, wino i wodę, oraz ofiarowali do naszej świątyni albę kapłańską. Należy jeszcze dodać, że w piątek odbył się egzamin sprawdzający stan przygotowania młodzieży, który przeprowadził wizytator nauczania religii Ks. Kan. Janusz Rybczyński. Na zakończenie rodzice podziękowali Ks. Infułatowi za udzielenie ich dzieciom sakramentu bierzmowania, a ks. Łukaszowi Długoszowi i pani katechetce Bożenie Mączyńskiej za trwające siedem miesięcy przygotowanie katechetyczno- liturgiczne.