Home > Bez kategorii > Trzy Święte Dni

W Wielki Czwartek Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne.  Wcześniej o godzinie 10.00 kapłani byli w Olsztynie gdzie w katedrze uczestniczyli we Mszy świętej, podczas której zostały poświęcone oleje: Krzyżma, Chorych i Katechumenów. 250 kapłanów odnowiło przyrzeczenia przed Pasterzem Archidiecezji Ks. Abp Józefem Górzyńskim . Wieczorem o godzinie 18.00 w naszym sanktuarium Liturgii przewodniczył ks. proboszcz z wikariuszami ks. Łukaszem i ks. Wiktorem. Uroczyste wejście przed ołtarz, przy śpiewie  chóru – Na Ostatniej Wieczerzy. W homilii ks. proboszcz podkreślił, że uczestniczymy w Wieczerzy – tej samej i jedynej, którą spożył Jezus z Apostołami w wieczerniku, bo jak śpiewamy w wyżej prezentowanej pieśni „ uczta Pańska trwa…” Tradycyjnie  od  wielu lat nastąpił obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom. W liturgii wybrzmiał Kanon Rzymski (IV wiek), czyli I Modlitwa Eucharystyczna. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja indywidualna trwała do godziny 20.00.W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej, kapłani zanoszą komunię chorym, w świątyni o godzinie 10.00 odprawiana była Ciemna Jutrznia, czyli Liturgia Godzin. Do godziny 18.00 był czas na adorację Jezusa w Ciemnicy. Liturgii Męki Pańskiej w piątek przewodniczył Ks. Wiktor. Odczytano Mękę Pańską, po której nastąpiła adoracja krzyża, oraz obrzęd komunii świętej. Na zakończenie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. W wielką sobotę o godzinie 8.00 odbyła się Ciemna Jutrznia, a od 9.00 o pełnych godzinach parafianie święcili pokarmy na stół wielkanocny. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Łukasz. Na zewnątrz świątyni został poświęcony ogień, od którego zapalono świecę paschalną, symbolizującą Jezusa Zmartwychwstałego. Po odśpiewaniu Praeconium Paschalnego, czyli starożytnego hymnu, w czasie którego wielbi się wspaniałość Bożego dzieła odkupienia  świata – od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie nastąpiła liturgia słowa. Następnie po ciszy, która trwała od Wieczerzy Pańskiej, zabrzmiały dzwony i organy przy śpiewie Gloria. Z kolei  została poświęcona woda, a wierni z zapalonymi świecami odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Komunia święta, radość którą można było odczuć podczas śpiewu wszystkich obecnych w świątyni. Ks. proboszcz na zakończenie przedstawił symbolikę Grobu Pańskiego, która nawiązuje do rozpoczętego roku przygotowania do Jubileuszu 2025. W 2024 roku kościół poświęci refleksję modlitwie. Dlatego w naszym grobie umieszczono słowa Jezusa: „ Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jak zaznaczył ks. proboszcz „Na bakterie działa antybiotyk, a na pokusę modlitwa”. Wielka postać Jezusa w grobie na tle ziemskiego nieba, to podkreślenie Jego ciągłej obecności, jak śpiewamy w Te Deum laudamus: „Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy”. Niedziela – Rezurekcja o godzinie 7.00 , czyli procesja wokół świątyni, obwieszczająca, że Jezus zmartwychwstał przy dźwięku dzwonów była śpiewem radości, którą wyraża współczesna pieśń: „Po szabacie, pierwszego dnia z rana, biegła Maria z Magdali do grobu do Pana.  Właśnie słońce wschodziło i rzęsy złotymi  budziło ze snu, to co żyje na ziemi.  Swym ciepłym tchnieniem suszyło trawę.  Całowało litośnie oczy łzawe… To dzień, dzień, dzień zmartwychwstania.  To dzień, dzień, dzień ukazania się.  Dzień, dzień, dzień, zmartwychwstania to dzień”. Liturgię Zmartwychwstania sprawował z ks. proboszczem ks. Kan. dr Tomasz Garwoliński, nasz parafianin – Dyrektor Biblioteki Hosianum w Olsztynie. Dziękujemy parafianom za tak liczną obecność podczas uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy do osób, które pomogły w przygotowaniu i przebiegu wszystkich dni: kapłanom, szafarzom Komunii, lektorom, ministrantom, chórowi, pani organistce, katechetom, panu kościelnemu i służbie procesyjnej, oraz wspólnotom modlitewnym. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do przystrojenia świątyni. Dziękujemy za dokumentację medialną panu Piotrowi Słowikowskiemu i zapraszamy do galerii.

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA

REZUREKCJA