Home > Bez kategorii > MISJE PARAFIALNE 17 – 23 marca 2024 r.

W niedzielę 17 marca o godzinie 8.00 nastąpiło uroczyste wprowadzenie Ojca Misjonarza do naszego sanktuarium  w 135 rocznicę powstania parafii. Ksiądz proboszcz podał do ucałowania krzyż, oraz wodę święconą. Procesja udała się w stronę prezbiterium, gdzie została złożona księga Pisma Świętego. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego misjonarz ucałował  Biblię i klucz do świątyni, oraz przyjął stułę kapłańską, co oznaczało symboliczne przejęcie władzy duchowej nad parafią na czas trwania misji. Następnie ksiądz proboszcz przedstawił wiernym Ojca Misjonarza w następujących słowach: „Witam ojca Jerzego Morańskiego przedstawiciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli Salwatorianina. Dewizą zgromadzenia są słowa założyciela Bł. Franciszka Marii od  krzyża Jordana: „Dopóki żyje na świecie chociaż jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Chrystusa, nie wolno ci spocząć” O. Jerzy przyjął święcenia kapłańskie w 2004 roku. Pracuje w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Jest rekolekcjonistą – misjonarzem, oraz duszpasterzem mężczyzn św. Józefa. Ojciec Misjonarz w pierwszym dniu wygłaszał kazania na wszystkich Mszach świętych. W poniedziałek o godzinie 9.00 O. Misjonarz przeprowadził katechezę dla młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego. Następnie w kościele o godzinie 10.00 i 18.00 zostały odprawione Msze z udzieleniem sakramentu chorych. W tym dniu odwiedziliśmy chorych w ich domach. We wtorek również w godzinach porannych, O. Misjonarz wygłosił katechezę dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Sybiraków. A skoro był to dzień poświęcony zmarłym, po Mszy o godzinie 10.00 udaliśmy się na cmentarz, gdzie odbyło się nabożeństwo. W środę kazania skierowane były do małżeństw i 56 par odnowiło przyrzeczenia małżeńskie. W tym dniu do świątyni przybyły również dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich. Czwartek był dniem dziękczynienia za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, a w godzinach od 11.00 – 18.00 wierni mogli uczestniczyć w indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W modlitwie wspomniani zostali księża proboszczowie, którzy pracowali w parafii od jej powstania. Piątek był dniem pokutnym. Po Mszy świętej o godzinie 10.00 odbyła się Droga Krzyżowa wokół świątyni, którą poprowadzili członkowie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, wcielając się w postacie opisane w Ewangelii. Na zakończenie został poświęcony KRZYŻ MISYJNY.  Sobota- ostatni dzień misji był zawierzeniem parafii Matce Bożej Królowej Polski. Aktu zawierzenia dokonał ksiądz proboszcz. Także w ty dniu 120 wdów i wdowców przyjęło specjalne błogosławieństwo i otrzymało okolicznościowe świece. Trzeba wspomnieć jeszcze o Apelu Jasnogórskim o godzinie 21.00 w którym w całym tygodniu wzięło udział ponad 300 osób. Głębokie rozważania O. Misjonarza, różaniec, rachunek sumienia i śpiew były, jak to określił O. Jerzy- „ Nocnymi rozmowami z Matką…”

W pierwszym dniu Misji Ojciec powiedział: „ Rekolekcje są po to aby umocnić ducha wiary, by jej nie stracić. Natomiast Misje są zaproszeniem, aby rozgrzać serca wiarą i zanieść ją innym ludziom. Dlatego misje się rozpoczną, gdy my skończymy Misje w kościele.  „Zapłonąć i zanieść ogień”. Słowami, które Ojciec Misjonarz rozpoczynał każde kazanie: „Dobrze, że jesteście”, my także podziękowaliśmy <Dobrze, że jesteś>. Przedstawiciele rodzin parafii podziękowali za piękne i głębokie kazania misyjne.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszych Misjach: kapłanom z dekanatu za posługę w konfesjonałach, parafianom za obecność i pomoc materialną oraz dary na stół. Dziękujemy szafarzom Komunii świętej, ministrantom i lektorom za służbę przy ołtarzu, Chórowi Servite Deo, pani organistce, oraz scholi dziecięcej za śpiew liturgiczny. Dziękujemy panu Piotrowi Słowikowskiemu za dokumentację fotograficzną. Podczas Misji rozdaliśmy tysiąc buttonów, które przez cały czas trwania misji  nosiliśmy na piersi. Zapraszamy do galerii.