Home > Bez kategorii > Rekolekcje Adwentowe

W dniach 10 – 13 grudnia 2023 r. naszemu przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia przewodniczył Ojciec Grzegorz Stanisław Filipiuk  urodzony w Białej Podlaskiej przedstawiciel Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap) prowincji Warszawskiej. W każdej nauce rekolekcyjnej przewijało się hasło nowego roku liturgicznego „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Poniżej prezentujemy kilka myśli… Rekolekcje to czas, aby przyjrzeć się Bogu i sobie, aby prostować, a nie komplikować życie, bo ono jest wieczne i my jesteśmy wieczni. Sprawiedliwości nie można oddzielać od miłosierdzia, bo taki jest Bóg. To my jesteśmy radykalni, a nie nasz Ojciec. Kiedy On na ciebie nakrzyczał? Sprawiedliwość Boga nie polega na karaniu, ale na tym, że człowiek widzi swoje grzechy i tylko wtedy jest w stanie doświadczyć Miłosierdzia. Spowiedź to wyznanie moich grzechów i trzeba unikać subiektywizmu i relatywizmu. Grzech niszczy łaskę uświęcającą, a w stanie grzechu modlitwa nasza jest nieskuteczna. Ojciec nasz przebacza nam nasze grzechy, ponieważ one niszczą i paraliżują w nas zdolność do przebaczania innym i sobie samym. Mamy zobaczyć swój grzech, żałować i przyjąć Boże miłosierdzie. To, wszystko usłyszeliśmy tu we wspólnocie, która jest rzeczywistością Bosko – ludzką. Zostaliśmy zwołani przez Boga w Kościele, gdzie sprawowane są sakramenty – skarby, które wymagają od nas wiary. Dzieci nie będą wierzyć, jeżeli nie będą widzieli rodziców modlących się i chodzących do kościoła. Każdy z nas jest jedynakiem, dlatego potrzebujemy wspólnoty.  Bóg jest Kościele i będzie do skończenia świata, mimo iż w ludzkim wymiarze jest tak bardzo doświadczany. Gdy demon sieje grozę, jesteśmy bezpieczni w Kościele we wspólnocie sióstr i braci. Dziękujemy Ojcu, za modlitwę z nami, za nauki, których słuchaliśmy i które chcemy z pomocą Ducha świętego wcielać w życie. Dziękujemy za świadectwo wiary Ojca, która czerpie moc od św. Franciszka i bł. Honorata Koźmińskiego. Niech Święta Bożego Narodzenia będą radosnym spotkaniem w miłości z rodziną zakonną, oraz rodzicami i rodzeństwem. Bóg zapłać.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach, oraz siostrom Klaryskom Kapucynkom które wspierały nas modlitwą.