Home > Bez kategorii > Koncert z okazji XXIII Dnia Papieskiego „Cywilizacja życia”

              Powyższe hasło towarzyszyło obchodom 23 Dnia Papieskiego w naszej parafii. Od początku Dzień Papieski ma cztery wymiary: modlitewny i duchowy, intelektualny, kulturalny i artystyczny oraz charytatywny. Istotą tegorocznych obchodów była myśl św. Jana Pawła II, która przypomina nam o tym, że życie ludzkie jest święte i ma niezbywalną godność, na wszystkich etapach. O godzinie 15.00 odbył się koncert: Śpiewamy Ojcu Świętemu w którym wystąpili:

– Zespół NASZ DOM z Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach przygotowany przez Panią Zofię i Pana Wacława Jarmołowiczów.

Grupa PSZCZÓŁKI – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach przygotowane do występu przez Panie: Agatę Szefler i Żanetę Kędzierską.

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach Janusz Żarnoch, Agnieszka Kudyk, Katarzyna Langhaus recytacja wierszy – opiekun pani Aneta Przybyłek.

– Zespół Śpiewaczy SREBRNE NUTY – Dzienny Dom „Senior +” funkcjonujący w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Opiekun Pan Piotr Gerwatowski.

Grupa WIEWIÓRECZKI Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach przygotowane do występu przez Panie: Małgorzatę Michałowską – Kuźmowicz i Agnieszkę Kaczmarczyk.

Solistka Maja Wasilewska Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach. Opiekun Pani Elena Witkowska.

– Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach. Opiekun Pani Iwona Fieducik

– Solistka Kornelia Krywko Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach.  Opiekun Pani Elena Witkowska.

– Gra na trąbce Mateusz Kania. Opiekun Pan Miron Maciopa. Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach.

– Schola „BRUNONKI”.  Parafia św. Brunona w Bartoszycach prowadzona przez Panią Barbarę Matuszewską.

– Solistka Maja Gorzycka podopieczna Pana Mirona Maciopy z Młodzieżowego Domu Kultury.

– Solista Pan Witold Darski przy akompaniamencie gitary.

– Chór „SERVITE DEO”. Parafia Św. Brunona. Chór kierowany przez organistkę Panią Wiesławę Michałowską.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za śpiew, recytację wierszy, a opiekunom za przygotowanie utworów. To była pokorna modlitwa serc ofiarowana Św. Janowi Pawłowi II w podziękowaniu za Jego Wielki Pontyfikat.

 Po każdej Mszy świętej była przeprowadzona zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia  młodzieży szczególnie uzdolnionej, ale pochodzącej z ubogich rodzin. Rozdaliśmy ponad 500 buttonów z okazji Dnia Papieskiego. Dziękujemy firmie PLEXER za sponsorowanie i wykonanie scenografii, a telewizji lokalnej BART – SAT za dokumentację medialną naszej uroczystości.