Home > Bez kategorii > Nowy krzyż we wsi Bukowo

Przejeżdżający drogą z Bartoszyc do Olsztyna niejednokrotnie zwracali uwagę na wysoki krzyż stojący przy wjeździe do Bukowa. W ty miejscu jest początek naszej parafii. Pragnieniem mieszkańców tej miejscowości było, aby ten znak wiary był bliżej ich domostw. Wspomniany stary krzyż ma swoją historię. Według danych z 1889 roku Bukowo stanowiło folwark majątku ziemskiego w Osiece. Po rozparcelowaniu po pierwszej wojnie światowej pozostało nadal majątkiem obszarniczym. Zwało się wtedy Buchau. Po drugiej wojnie światowej zostało szybko zasiedlone. Zaplanowano, że będzie tu wzorcowe gospodarstwo rolne, ale plan się nie powiódł i zostało poddane parcelacji. Dla upamiętnienia tego faktu osadnicy wznieśli krzyż wiosną 1946, dając świadectwo, że tu mieszkają chrześcijanie, którym króluje ukrzyżowany Chrystus. W 1981 roku został odnowiony staraniem ówczesnego proboszcza Ks. Kan. Stanisława Adamskiego i mieszkańców Bukowa. Staraniem państwa Ireny i Andrzeja Kupis, mieszkańców Bukowa postawiono nowy, modrzewiowy krzyż w samym środku wioski. Ktoś powiedział: „ Teraz jest bliżej nas i z nami”. Miejsce to zostało ogrodzone, a wokół ułożono kostkę brukową. Na krzyżu jest data i tabliczka upamiętniająca fundatorów.. Niestety fundatorka krzyża śp. Irena Kupis nie doczekała dnia poświęcenia krzyża.  W 30 dzień po Jej śmierci 6 października pod nowym krzyżem została odprawiona Msza święta w intencji fundatorów i mieszkańców Bukowa. Uroczystości przewodniczył Ks. Proboszcz prał. Jan Jarosz. Zapraszamy do galerii zdjęć.