Home > Bez kategorii > Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Z katechezy głoszonej zwyczajowo w naszej parafii w niedzielę i uroczystości przed każdą Mszą świętą, wierni przypomnieli sobie historię dzisiejszego święta. Inicjatorką ustanowienia uroczystości Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. A więc w tym roku mija 777 lat. Procesja w naszej parafii została poprzedzona uroczystą Mszą świętą o godzinie 11.15, którą odprawił Ks. Inf. Adolf Setlak. Następnie uformowało się czoło procesji: Krzyż, lampiony feretrony z figurami Świętego Brunona i Matki Bożej Fatimskiej, sztandary procesyjne, różaniec niesiony przez wspólnoty modlitewne, ministranci, kapłani, dziewczęta w białych strojach sypiące płatki kwiatów, chóry połączone z parafii św. Brunona i św. Jana Apostoła i pozostali wierni. Tradycyjnie pierwszą pieśnią na tę okoliczność była „ Twoja cześć chwała nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie!” Pierwszy ołtarz nawiązywał do hasła roku liturgicznego: Wierzę w Kościół Chrystusowy i był umiejscowiony na rondzie Solidarności. Drugi ołtarz znajdował się pod pomnikiem św. Brunona patrona miasta. Przy trzecim ołtarzu na placu Konstytucji 3 Maja homilię okolicznościową wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Dulęba z polskiej parafii Malina w Ukrainie. Czwarty ołtarz został umiejscowiony pod krzyżem misyjnym przy Farze bartoszyckiej. Na zakończenie uroczystości słowa wdzięczności za pomoc w zorganizowaniu uroczystej procesji Bożego Ciała usłyszeli przedstawicie parafii, którzy przygotowywali ołtarze, oraz Nadleśnictwo Bartoszyce.. Podziękowania skierowane zostały do funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Ratownictwa Medycznego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem. Dzieci biorące udział procesji ucieszyły się zapewne lodami, które ugasiły pragnienie, ponieważ w tym dniu słońce nie szczędziło nam swoich promieni. Dziękujemy telewizji BART – SAT, oraz panom Lechowi Darskiemu i Piotrowi Słowikowskiemu za dokumentację medialną całej uroczystości. Bogu niech będą dzięki wszystkim, którzy modlitwą, śpiewem i obecnością dali świadectwo wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.