Home > Bez kategorii > I Komunia święta

28 maja 2023 roku dla dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej był bardzo ważny w ich życiu. Po trzech latach systematycznej katechezy zostały przygotowane do świadomego przyjęcia dwóch sakramentów – Pokuty i Eucharystii. Rodzice oraz katecheci potwierdzili, że dzieci są świadome, że pod postacią chleba przyjmą prawdziwe Ciało Jezusa Chrystusa. W ozdobionej kwiatami świątyni, przy śpiewie chóru „Service Deo” w obecności rodziców, chrzestnych i najbliższej rodziny w pełni uczestniczyły we Mszy świętej. Ksiądz proboszcz w dialogowanej homilii upewnił się, że dzieci mają wystarczającą wiedzę na temat Eucharystii. Przypomniał dzieciom postać św. Jana Pawła II, a dzieci bezbłędnie odpowiedziały na pytanie- kim jest osoba spoglądająca na nich z obrazu znajdującego się w prezbiterium. Dzieci wysłuchały fragment listu papieża z roku 1994, w którym Ojciec święty pisał o Pierwszej Komunii świętej. Na zakończenie Mszy świętej popłynęły od dzieci słowa podziękowania dla Pana Jezusa, duszpasterzy, rodziców i katechetów. Także przedstawiciele rodziców wyrazili swoją wdzięczność. Po błogosławieństwie końcowym dzieci otrzymały Eulogie (małe chleby), którymi podzielą się według starej tradycji podczas wspólnego posiłku. Na zewnątrz świątyni zostały wypuszczone balony z karteczkami na których były wypisane prośby do nieba. Dziękujemy rodzicom, za całą troskę w przygotowaniu dzieci. Dziękujemy ks. wikariuszowi Wiktorowi Rusinowi za całoroczną koordynację w przygotowaniu tej uroczystości. Dziękujemy paniom katechetkom Sylwii Mączyńskiej, Barbarze Matuszewskiej, Wiesławie Michałowskiej, za pracę katechetyczną i dekorację świątyni. Dziękujemy pani Agnieszce Błażewicz za wykonanie kompozycji kwiatowych. Dziękujemy szafarzom Komunii i panu kościelnemu za pomoc i włożoną pracę. Rodzice ufundowali w imieniu dzieci dary dla parafii w postaci kielicha mszalnego, oraz ornatu kapłańskiego do sprawowania Mszy świętej. W Dniu Zesłania Ducha Świętego, przy wymarzonej pogodzie pełnej słońca i radości przeżyliśmy dzień wspólnoty i radości, że 54 dzieci przyjęły Pana Jezusa.