Home > Bez kategorii > Uroczystość odpustowa Matki Bożej Królowej Polski

„Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, ·spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi”.

Mszę świętą poprzedziliśmy modlitwą różańcową, polecając naszą parafię opiece Matki Bożej i prosząc o powołania do kapłaństwa w naszej parafii. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. kan. Krzysztof Bumbul obecnie rezydent Domu Kapłanów Warmińskich w Olsztynie. W homilii ks. Krzysztof wyraził radość i podziękowanie Bogu, że mógł gościć – jak się wyraził w naszym wieczerniku wraz z Maryją Królową Polski i patronką parafii. Na zakończenie Mszy świętej uczestniczyliśmy w procesji, którą przygotowała Służba Procesyjna oraz wspólnoty modlitewne. Dziękujemy ks. Kan. Leszkowi Dereniowi proboszczowi z parafii św. Jana Chrzciciela za obecność i udział w odpuście. Dziękujemy Szafarzom Komunii św., Służbie Liturgicznej, oraz chórowi Servite Deo za posługę i śpiew liturgiczny. Dziękujemy panu Piotrowi Słowikowskiemu za dokumentację medialną uroczystości. Bogu niech będą dzięki parafianom i gościom za obecność i modlitwę. Zapraszamy do galerii…