Home > Bez kategorii > NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Od 23 – 29  kwietnia realizowaliśmy w naszym Sanktuarium Siódme Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Codziennie o godzinie 17.30 członkowie Kręgu Biblijnego czytali ( Lectio continua )– Ewangelię św. Jana. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego została wybrana Ewangelia św. Jana, aby w jej świetle lepiej odkrywać, w jaki sposób Ojciec, i Syn, i Duch Święty budują Kościół mocą Słowa Bożego, które od Boga pochodzi, a objawione zostało w pełni przez Jezusa Chrystusa i do dzisiaj niesie ludziom Ducha rodzącego w nich zbawczą wiarę.