Home > Bez kategorii > Bierzmowanie

W Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 18.00 Ks. Inf. dr Adolf Setlak udzielił sakrament bierzmowania. Sakrament przyjęło 74 osoby – w większości uczniowie szkoły nr 3, im. Tadeusza Kościuszki. Ks. proboszcz powitał Księdza Infułata, rodziców i rodzeństwo młodzieży, oraz katechetów, nauczycieli i pozostałych uczestników uroczystości. W powitaniu podkreślił wagę tego sakramentu w którym przychodzący Duch święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Po prezentacji młodzieży i wysłuchaniu Słowa Bożego, ks. Infułat wygłosił homilię w której podkreślił niezastąpioną niczym wartość Darów Ducha Świętego, dzięki którym człowiek może rozwijać się duchowo i być wartościowym członkiem społeczności Kościoła. Na koniec przedstawiciele rodziców podziękowali, księdzu infułatowi za modlitwę i sakrament udzielony młodzieży. Bierzmowani wręczyli kwiaty Ks. Łukaszowi Długoszowi, oraz paniom katechetkom, Sylwii Mączyńskiej i Bożenie Kabelis dziękując za przygotowanie i roczną formację. Całość uroczystości ubogacił śpiewem liturgicznym chór naszej parafii Servite Deo.