Home > 2023 > kwiecień > 10

TRIDUUM SACRUM – WIELKANOC

„Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.  Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?  A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z...