Home > 2023 > kwiecień

Bierzmowanie

W Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 18.00 Ks. Inf. dr Adolf Setlak udzielił sakrament bierzmowania. Sakrament przyjęło 74 osoby – w większości uczniowie szkoły nr 3, im. Tadeusza Kościuszki. Ks. proboszcz powitał Księdza Infułata, rodziców i rodzeństwo młodzieży, oraz katechetów,...

TRIDUUM SACRUM – WIELKANOC

„Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.  Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?  A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z...

Niedziela palmowa

Ta Niedziela Palmowa jakże była inna od wcześniej przeżywanych w poprzednich latach. Czuliśmy obecność naszego św. Jana Pawła II. A wszystko za sprawą rocznicy – osiemnastej, gdy odszedł do domu Ojca, pozostawiając w nas żal i pamięć. Tak, jak...

Parafialna droga krzyżowa w Głotowie

W piątek 31 marca br. Wspólnoty modlitewne Naszej Parafii wyruszyły do kalwarii warmińskiej w Głotowie na Drogę Krzyżową, tradycyjnie wieńczącą rekolekcje wielkopostne.  Opiekunem grupy był ks. Łukasz Długosz, który jednocześnie prowadził nabożeństwo.  Pielgrzymkę odbyło 17 osób, być może, ze...