Home > Bez kategorii > Podziękowanie Ojcu rekolekcjoniście

Rekolekcje wielkopostne w tym roku przeprowadził w naszej Parafii o. Janusz Kaliciak ze zgromadzenia Księży Salwatorianów z Wrocławia.

Franciszek Maria od Krzyża Jordan założyciel  Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli Salwatorianów, został ogłoszony Błogosławionym 15 maja 2021 roku w Bazylice Laterańskiej w Rzymie.  „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno Ci spocząć!” To zawołanie realizują w swojej posłudze Salwatorianie na całym świecie i nasz o. rekolekcjonista. Słowa, którymi rozpoczął ojciec nasze rekolekcje: „ Wy jesteście na ziemi światłem mym” prześwietlały kolejne nauki, których wysłuchaliśmy w bardzo spokojnym i stonowanym przekazie. Światło Ewangelii powinno przenikać nasze życie, i będzie wówczas czytelne dla innych. Nasza uczciwość, dobroć i inne cnoty powinny wypływać z Ewangelii. Musimy wymagać od siebie, aby potem z pokorą wymagać od innych. Rekolekcje, aby były owocne, to trzeba zajrzeć w siebie, podjąć postanowienia, a wtedy ludzie zobaczą dobre czyny w nas. Przebaczenia  trzeba się uczyć – najpierw siebie, potem innych. Brak przebaczenia pociąga za sobą zwątpienie w Boże Miłosierdzie. „Idź i nie grzesz więcej”- te słowa Zbawiciela wybrzmiały mocno i wciąż je słyszymy. Chcę wrócić do Boga, aby był ciągle obecny w moich myślach, w moim życiu. On pisze na piasku moje grzechy, także po to abym nie wstydził się Krzyża, nosił Go na szyi na świadectwo tym, którzy szydzą, lub są obojętni. Bóg płacze nad człowiekiem, a tylko miłość może zmienić nasze serca, dlatego muszę kochać Boga, aby potrafić kochać człowieka. Nie można ignorować grzechu, mówiąc nic się nie stało, bo każdy grzech pozostawia ślad w niebie. Dziękujemy za przypomnienie nam tej Prawdy Wiary, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. To nas pozytywnie dyscyplinuje bo zbawienie jest dziełem wspólnotowym, gdzie dojrzewamy do świętości. W tej wspólnocie są dzieci. Jeśli szanujemy Boga, możemy być spokojni o dzieci. Mądre wychowanie dzieci musi się opierać na stałych zasadach. Troska o dzieci to ciągła gotowość do dawania świadectwa. Dziecko musi w domu widzieć prawdę. Bł. Alojzy i Maria Quattrocchi to czytelny znak, że jest to możliwe. Dziękujemy Ojcze Januszu za każde słowo, które skierowałeś do nas i wiem, że wielu z nas podczas adoracji Jezusa w ciemnicy i w grobie do nich powróci, prosząc, aby cud Zmartwychwstania obudził w nas dobre pragnienia. Życzymy Ojcu zdrowia, siły i mocy Ducha świętego. „Wszystko dla większej chwały Bożej i dla zbawienia dusz”. Bóg zapłać.