Home > Bez kategorii > DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH 2022

„Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
W nim żyć, umierać pragnę”.

Słowa tej pieśni znamy na pamięć. Ma już przeszło 100 lat. Słowa tej pieśni są głębokie, mądre i oparte na eklezjologii i sakramentologii Katolickiej. Podczas tych rekolekcji usłyszeliśmy właśnie tę naukę – zwięzłą i ważną powtórkę katechizmu katolickiego, do którego trzeba powracać, aby przypominać podstawowe zasady naszej wiary. Realizujemy od pierwszej niedzieli Adwentu nowy program duszpasterski, którego mottem są słowa; Wierzę w Kościół Chrystusowy. Dziękujemy  Księdzu Romanowi Gałęzowskiemu proboszczowi parafii Narodzenia NMP w Żydowie za przypomnienie nam nauki o uświęcającej roli sakramentów, o dowartościowaniu Słowa Bożego, konieczności ciągłego poznawania Biblii, oraz wspólnotowości Kościoła świętego. Dziękujemy kapłanom z Dekanatu Bartoszyckiego za posługę  w konfesjonale i wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

[su_custom_gallery source=”media: 11986,11985,11984,11983,11982,11981,11980,11979,11978″ link=”lightbox” title=”never”]