Home > Bez kategorii > Wszystkich Świętych

„ Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje, zbaw o Panie lud sierocy błogosław dziedzictwo swoje…” Te słowa z TE DEUM były mottem spotkania na cmentarzu przy ulicy Kętrzyńskiej. Pod kaplicą cmentarną kapłani z parafii św. Jana Chrzciciela i św. Brunona. O godzinie 14.00 wyruszyła procesja po cmentarzu. Nad grobem ks. Edwarda Bergera, proboszcza parafii św. Brunona w latach 1925-28, modlitwę poprowadził Ks. Inf. Adolf Setlak. Różaniec i śpiew do  kolejnych miejsc na cmentarzu gdzie modlitwę prowadzili Ks. Kan Leszek Dereń proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, Ks. Leszek Muzyka Kapelan Szpitala Powiatowego, księża wikariusze z naszej parafii.  Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz, kończąc śpiewem hymnu Ciebie Boga wysławiamy.