Home > Bez kategorii > KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

ISKRA MIŁOSIERDZIA
W środę 28 września o godzinie 15.00 pod pomnikiem św. Brunona w centrum miasta odbyła się modlitwa  do Miłosierdzia Bożego. Od  17 lat co roku 28 września, o godz.15.00 w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika  św. Faustyny, skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi na całym świecie zamienią się w miejsca modlitwy, by z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Inicjatywa ta zrodziła się w Łodzi w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus. Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek w Polsce. W tym roku towarzyszyły nam intencje:

  1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą.”  (Dz. 1521)
    2. Za oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich.
  2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
  3. O pokój na Ukrainie i na całym świecie.
  4. O  powrót  uchodźców  do  ich  ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów.
  5. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

W modlitwie uczestniczyło około 100 osób. Wszyscy  ucieszyli się na koniec poczęstunkiem słodkimi pierniczkami. Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy za rok.