Home > 2022 > kwiecień > 23

Triduum Paschalne_2022

W wielki czwartek liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy celebrację misterium: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uroczyste wejście celebransów do świątyni w otoczeniu służby liturgicznej, przy śpiewie chóru: „Na Ostatniej Wieczerzy – Chryste dałeś nam siebie”. Na początku ks. proboszcz wspomniał...