Home > 2022 > kwiecień > 16

Życzenia

„ Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny…” – śpiewamy w Suplikacjach. Chrześcijanin, który wierzy w Zmartwychwstanie Chrystusa, wierzy w Wielką Noc, Która wszystko przeobraża. Nie liczy na swoje siły, ale na moc Bożą. Nie rozpaczaj, że cokolwiek tracisz...