Home > Bez kategorii > Zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne

Głównym założeniem rekolekcji, które określił ks. Grzegorz Szczygieł – Saletyn było podzielenie z nami duchem św. Faustyny. To właśnie Jej powiedział Jezus: „Najbardziej mi się podobasz, gdy rozważasz moją mękę”. A więc w centrum był Bóg, a nie grzech. Według zalecenia rekolekcjonisty staraliśmy się „spoglądać na siebie oczami Jezusa. On zna nas, wie co zrobiliśmy. On nas nie potępia,  ale też nie mówi, że nic się nie stało. Pyta się o naszą wiarę, bo ma do naszej dyspozycji niewyobrażalnie dużo swojego miłosierdzia. Stawianie pytania Bogu – Czy mi wybaczy? jest objawem tego, że mamy kłopot ze zrozumieniem Jego bezinteresowności. Trzeba wpatrywać się w krzyż, bo on wszystko tłumaczy. On jest samą esencją miłości i ceną za nas. Bóg nie chce potępiać. To człowiek potępia. On chce przebaczać, gdyż bogaty jest w miłosierdzie. Dlatego z ufnością mamy iść do spowiedzi, aby spotkać Jezusa, a nie psychologa. Kapłan nie jest psychoanalitykiem, ale szafarzem widzialnego znaku  niewidzialnej łaski. Nie jesteśmy w stanie naprawić szkód spowodowanych  grzechami, ani coś zmienić, ale Bóg nas zaskakuje, bo wszystko może. Dlatego nasza wierność Bogu powinna wyrażać się stałym korzystaniem ze spowiedzi. Chorobą jest grzech, a spowiedź lekarstwem. Dlatego spowiedź jest konieczna bo mamy skłonność do ulegania złu i tylko siła większa od nas może nas wyzwolić. Więź z Bogiem jest lecząca”.

W podziękowaniu za przeprowadzone rekolekcje ks. Proboszcz powiedział. „W pierwszym dniu Nowego Roku tu w świątyni  parafianie losowali patrona na cały rok. Ja wylosowałem św. Faustynę. Od przeszło 40 lat odmawiam Koronkę do Miłosierdzia. Wierzę w to, że ta Sekretarka Bożego Miłosierdzia przysłała Ojca Grzegorza do nas z orędziem w tak trudnym czasie zachwianego pokoju. Dziękujemy za wszystkie nauki, które możemy spiąć słowami JEZU UFAM TOBIE. Życzymy Ojcu na święta Wielkanocy i dalsze życie kapłańskie pokornej, pełnej miłości obecności Jezusa Zmartwychwstałego, który zachęca, aby przez czyn, słowo i modlitwę nieść ludziom orędzie miłosierdzia. Zdrowia i opieki Matki Bożej, Pani z La Salette. Prosimy o błogosławieństwo i udzielenie nam daru odpustu”.

Dziękujemy parafianom za liczną obecność. Kapłanom z dekanatu za celebrację sakramentu pokuty i pojednania. Księżom wikariuszom, katechetom, szafarzom Komunii świętej, lektorom i ministrantom,  pani organistce i chórowi Servite Deo za twórczą obecność i pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji. Wspólnotom parafii za dar modlitwy i jałmużnę wielkopostną. Zapraszamy do galerii.