Home > Bez kategorii > Wizytacja Kanoniczna w naszej Parafii

Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Janusz Ostrowski przybył do naszej parafii o godzinie 7.30. Następnie ubrany w strój chórowy został powitany przez kapłanów przed głównym wejściem do świątyni. Przy śpiewie pieśni „O Panie Tyś moim Pasterzem” przeszedł główną nawą kropiąc wodą święconą  wiernych. Po modlitwie za wstawiennictwem patrona parafii św. Brunona wysłuchał sprawozdania duszpasterskiego, które przedstawił Ks. Proboszcz. Pierwszą Mszę świętą sprawował o godzinie 8.00 Ks. wikariusz Łukasz Długosz. Ks. Biskupa powitali parafianie słowami: „Od lat przychodzą na tę Mszę o godz. 8.00 starsi parafianie. Tak zostaliśmy wychowani, że najpierw Bogu cześć i wdzięczność za przeżyty tydzień i prośba, aby strzegł i błogosławił nas i nasze rodziny w nowym tygodniu. Dzień Pański czujemy bardziej, gdy pierwsze kroki kierujemy do naszej kochanej świątyni. Czujemy, że młodsze pokolenie idzie za nami, choć nie tak licznie jak kiedyś. Obecnie jest nas coraz mniej. Odchodzą do Boga nam bliscy wiekowo, na co ma wpływ również pandemia. Widzimy puste miejsca w ławkach i widzimy w wyobraźni osoby dobrze nam znane, których tu już nie ma. Starzejemy się i starzeje nasza parafia. Potrzebujemy tego miejsca, potrzebujemy modlitwy i każdego dnia prosimy o siły i zdrowie, aby świętować Dzień Pański uczestnicząc we Mszy świętej. Niech obecność księdza biskupa w naszej wspólnocie zaowocuje pociechą naszych serc, oraz umocnieniem naszej wiary, nadziei i miłości. Niech Jezus ma nas w swojej opiece i strzeże od wojny. Błogosław nas Ojcze!”. Mszę o godzinie 10.00 (Sumę) odprawił Ksiądz Biskup, którego powitał przedstawiciel Rady Parafialnej pan Lech Darski, oraz przedstawicielka Wspólnot Modlitewnych pani Krystyna Bursa: „Witają Cię Ojcze: Rada parafialna i władze samorządowe w mojej osobie, przedstawiciele wspólnot modlitewnych naszej parafii: Żywy Różaniec, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Wspólnota Krwi Chrystusa, Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne, Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi, Różaniec Rodziców za Dzieci, Krąg Biblijny, osoby chore i niepełnosprawne, oraz rodzice kapłanów pochodzących z naszej parafii. Wita Cię chór naszej parafii Servite Deo”. Podczas tego spotkania był obecny Ks. Dziekan. Mszę świętą o godzinie 11.15 celebrował Ks. Infułat dr Adolf Setlak, zaś księdza biskupa powitała młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. O godzinie 12.30 dzieci pierwszokomunijne z rodzicami witali dostojnego pasterza, zaś schola Brunonki pod kierownictwem pani katechetki Barbary Matuszewskiej prowadziła śpiew liturgiczny. Homilie podczas wszystkich Mszy świętych głosił Ksiądz Biskup, analizując przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym: cyt.: „ Opuszczenie Boga zawsze kończy się nieszczęściem człowieka…” O godzinie 14.00 ks. Biskup spotkał się na wspólnym obiedzie z wszystkimi kapłanami z dekanatu bartoszyckiego. Ostatnim punktem wizytacji było spotkanie w Domu Opieki Społecznej. Ksiądz Biskup poświęcił odnowioną kaplicę, której nadał imię Miłosierdzia Bożego. Pani dyrektor Maria Kobuszewska, pensjonariusze i personel podziękowali księdzu kapelanowi Wiktorowi Rusinowi za przygotowanie uroczystości. Wszyscy odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego i po poczęstunku pożegnali księdza Biskupa. Wizytacja zakończyła się bezpośrednio po wizycie w Domu Opieki Społecznej, gdyż ksiądz Biskup powrócił do Olsztyna aby o 19.00  przewodniczyć Mszy Świętej żałobnej przy trumnie śp. Ks. Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza.