Home > Bez kategorii > Diamentowy jubileusz ks. Infułata Adolfa Setlaka

 Msza święta w intencji Księdza Infułata w 60 rocznicę kapłaństwa została odprawiona w niedzielę o godzinie 11.15. Podniosłą atmosferę tej uroczystości podkreślił występ chóru naszej parafii SERVITE DEO.  Homilię wygłosił ks. proboszcz, która składała się z dwóch części. W pierwszej kaznodzieja przedstawił życiową drogę  dostojnego  Jubilata. W drugiej części w nawiązaniu do Ewangelii mówiącej o pierwszym cudzie w Kanie Galilejskiej mocno wybrzmiały słowa o tym, że Jezus jest zawsze blisko człowieka, nawet w prozaicznych sytuacjach. Sam będąc pokornym Sługą, nigdy nie opuszcza człowieka, bo przestałby być Sobą. Bóg jest Miłością i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Nasz Jubilat w tej miłości do Boga i drugiego człowieka trwa już 60 lat. W swojej naturalnej skromności ciągle służy pomocą w posłudze sakramentalnej, a szczególnie jednając dusze z Bogiem w sakramencie pokuty. Mamy ten zaszczyt gościć księdza Infułata w każdą niedzielę i święta. Życzenia długich lat życia i Bożej opieki wypowiedział ks. proboszcz, oraz przedstawiciele rodzin naszej parafii, członkowie wspólnot modlitewnych i chóru. Jubilat na koniec Mszy świętej podziękował za życzenia i polecił siebie modlitewnej pamięci naszych parafian.

Poniżej prezentujemy drogę życia kapłańskiego Jubilata.

Ks. Inf. dr Adolf Setlak jest absolwentem Warmińskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie „Hosianum”, które odbył w latach 1956-1962. Święcenia prezbiteratu otrzymał 14 stycznia 1962 roku we współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie z rąk Biskupa Józefa Drzazgi.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Brunona w Giżycku, oraz jako wikariusz parafii Kruklanki do roku 1965. W latach 1965-1967 kończy Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warsza­wie, wieńcząc pracą pisemną na temat „Ubóstwo Kościoła i kapłanów w świetle Soboru Watykańskiego II”. W latach 1966 – 1969 podjął  studia w zakresie teologii moral­nej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uwieńczone magisterium, oraz licencjatem z teologii duchowości. W roku 2001 Dostojny Jubilat otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezentując pracę naukową zatytułowaną – „Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 roku. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Barto­szyc”.

Po studiach od 1969 roku  Ksiądz Infułat pełnił funkcję wikariusza  w parafii św. Brunona w Bartoszycach. W tym  samym roku przyjmuje ważną nominację na ojca duchownego alumnów seminariów diecezjalnych i zakonnych odbywających w Bartoszycach zasadniczą służbę wojskową  i służy Alumnom – Żołnierzom do 1980 roku . Podziękowanie za tę pracę skierował do Księdza, Prymas Polski Bł. kard. Stefan Wyszyński. W ty samym czasie prowadził wykłady z teologii moralnej w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie.

W 1974 roku Ksiądz Infułat został mianowany wikariuszem-ekonomem w parafii św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, następnie administratorem tej parafii , a od 2006 był jej proboszczem. W latach 1982-2013 nieprzerwanie  pełnił funkcję dziekana dekanatu Bartoszyckiego. W 1982 roku otrzymuje ksiądz  Jubilat tytuł kanonika  rzeczywistego Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście. Od 1982 – 1994 był dyrektorem diecezjalnym Unii Apostolskiej Duchowieństwa. Wychował wielu przyszłych kapłanów.

26 sierpnia 2002 roku papież św. Jan Paweł II obdarzył Księdzu Jubilata  godnością Protonotariusza Apostolskiego czyli Infułata, a od 2008 roku został kanonikiem rzeczywistym Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim i jej prepozytem. W latach 1993-2001 Ksiądz Infułat pracował w duszpasterstwie wojskowym Garnizonu Bartoszyce i zorganizował parafię garnizonową p.w. Jana XXIII. Od  1995 do 2011 pełnił następujące funkcje: Wizytator nauczania w dekanacie Bartoszyce i Sępopol, członek Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Sakralnej, członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warmińskiej i Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Konserwacji. Kapelan Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu Bartoszyce, Duszpasterz Policji przy Komendzie Powiatowej w Bartoszycach.  W 1995 roku Ksiądz Jubilat otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia, a w 2012 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest pułkownikiem Wojska Polskiego. Uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, a także medalem ks. Jerzego Popiełuszki przyznanym przez biskupa polowego wojska polskiego. Od 2003 roku wyróżniony tytułem honorowym ” Zasłużony dla Miasta Bartoszyce”

Upamiętnił Ksiądz infułat pobyt bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako żołnierza w Bartoszycach poprzez ołtarz w kościele, pomnik przed plebanią, oraz izbę pamięci Błogosławionego w  jednostce  wojskowej.

W latach 1982-83 buduje dom katechetyczny imienia Jana Pawła II, w którym do 1991 roku odbywały się lekcje religii dla dzieci i młodzieży.

Ogromnym wysiłkiem i poświęceniem Ksiądz Infułat uratował elementy wystroju kościoła z Tylży zdeponowane po II wojnie światowej w Sambrodzie, Długoletnia praca konserwatorów z Krakowa państwa Zofii i Zbigniewa Kowalskich została  uwieńczona sukcesem w postaci ołtarza głównego będącego perełką renesansu holenderskiego. Konserwatorzy z Krakowa zrekonstruowali i odnowili  zabudowę prezbiterium, dwa monumentalne konfesjonały, oraz liczne obrazy.

Jeszcze należy wspomnieć i upamiętnić niezastąpioną rolę, jaką ksiądz Jubilat odegrał w czasie stanu wojennego. Choć otrzymał informację, że może być internowany, nie opuścił parafii i był duchowym wsparciem dla strajkujących pracowników Zakładu Odzieżowego Morena. W ubiegłym roku w 41 rocznicę Powstania Solidarności został uhonorowany pamiątkowym medalem, za wierność ideałom sierpnia 80- roku, za obywatelską postawę i zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Solidarność – w imię dobra ludzi pracy, w imię dobra demokratycznej, wolnej Ojczyzny. Obecnie mieszka wśród nas jako rezydent, ale ciągle aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła. Zapraszany do wielu parafii w naszej diecezji udziela sakrament bierzmowania i chętnie spotyka się z kapłanami i wiernymi.