Home > Bez kategorii > RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO CARLA ACUTISA W NASZEJ PARAFII

1 grudnia relikwie bł. Carla Acutisa rozpoczęły peregrynację po parafiach oraz wspólnotach młodzieżowych Archidiecezji Warmińskiej. Podczas Święta Młodych w Olsztynie został ogłoszony patronem młodzieży z Warmii i Mazur, a jego relikwie zostały wprowadzone do parafii św. Józefa w Olsztynie. W naszym dekanacie peregrynacja rozpoczęła się  od Parafii św. Jana Ewangelisty. W naszej parafii modlitewne czuwanie przy relikwiach rozpoczęliśmy w środę Mszą  świętą o godzinie 7.00. Następnie kościół nawiedzali parafianie. O godzinie 13.00 modliła się młodzież Liceum Ogólnokształcącego pod przewodnictwem księdza prefekta Łukasza Długosza. O godzinie 13.45 do świątyni przybyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadpostawowych  nr 1. Opiekunami młodzieży byli: Ks. Wiktor Rusin i pani katechetka Elżbieta Klimus. Do grupy modlących się w kościele dołączyła młodzież  z Ośrodka Szkolno Wychowawczego  z opiekunką panią katechetką Barbarą Matuszewską. Program czuwania obejmował: prezentację filmu o Bł. Karolu, modlitwa z odczytaniem próśb, które uczniowie podczas katechez w szkole zapisywali na specjalnych kartkach. Obecni w świątyni byli nijako reprezentantami tych, którzy w tym czasie pozostali w szkole na lekcjach. Na koniec młodzież została powierzona opiece ich patrona Bł. Karola. O godzinie 15.00 odbyła się Godzina Miłosierdzia, której głównym tematem było dziękczynienie za dar nowego Błogosławionego. O godzinie 17.30 odbył się różaniec Wspólnot Modlitewnych i Msza św. o godzinie 18.00. Przed przekazaniem relikwii do parafii św. Brata Alberta ks. proboszcz podziękował Bogu za  dar obecności  Bł. Karola i zawierzył jego opiece młodzież i całą Parafię.