Home > Bez kategorii > Rekolekcje adwentowe

W II Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy rekolekcje w naszej parafii. Prowadził je Ks. Piotr Matwiejczuk proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Różnowie, najmłodszej w naszej diecezji (2013r.) – budowniczy świątyni. Oto kilka myśli zapamiętanych podczas słuchania nauk rekolekcyjnych. Chrześcijanin nie może dopuścić do tego, aby smutek spowodowany trudami życia na ziemi, przysłonił radość oczekiwania na przyjście Pana. Oczekujemy całkowicie innej rzeczywistości do której prowadzi nas wiara i nadzieja, aż w końcu staną się „nieistotne”, bo wszystkim będzie Miłość. Tymczasem, jak obłok prowadził Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej, tak  nas prowadzi Biblia – Słowo Boga. Mamy ją czytać… czytać!… „ Pobłogosławił Bóg Adama i Ewę mówiąc: Bądźcie płodni i czyńcie sobie ziemię poddaną”. To pierwsze Błogosławieństwo udzielone ludziom. Błogosławić to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka jak Bóg… Powiedz coś dobrego, żonie, mężowi, bliźniemu w tym względzie bądź wręcz rozrzutny. Tego nigdy za mało… Granicą Bożej miłości jest miłość bez granic. Trzeba być zawsze gotowym do przebaczenia, bo tak czyni Bóg, ale trzeba również wybaczyć sobie. To bardzo ważne. Życie bez miłosierdzia staje się udręką. Niepokalana wieńczy nasze rekolekcje. Ona jest mistrzynią zaufania. Ona jest Matką Miłosierdzia. Dziękujemy Księdzu Piotrowi za wszystkie słowa wypowiedziane do nas w 17 kazaniach podczas tych rekolekcji. Dziękujemy za ten czas i modlitwę z nami. Życzymy księdzu niezachwianej ufności w to, że Bóg wybiera i posyła do określonych zadań, a księdza zadaniem jest budowa świątyni i wspólnoty parafialnej. Życzymy radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz  Bożej opieki w Nowym 2022 Roku. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu tych rekolekcji. Wspólnotom modlitewnym, za modlitwę i złożoną ofiarę. Dziękujemy kapłanom za posługę w konfesjonałach. Dziękujemy za bezpośrednie zaangażowani księżom wikariuszom, pani organistce i chórowi Servite Deo, szafarzom Komunii świętej, ministrantom i panu kościelnemu. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w rekolekcjach. Dziękujemy chorym, którzy w domu bądź w szpitalu łączyli się z nami w modlitwie.