Home > Bez kategorii > PROGRAM POŚWIĘCONY ŚW. JANOWI PAWŁOWI II I Bł. STEFANOWI WYSZYŃSKIEMU

Tydzień po Dniu Papieskim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki zaprezentowali w naszym sanktuarium montaż słowno muzyczny poświęcony wielkim postaciom w Dziejach Kościoła i Ojczyzny – Św. Jana Pawła II i Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Z tekstów zaprezentowanych podczas programu, które przywoływały fakty z życia obu świętych widać było jak te dwie postacie się uzupełniały. Bóg zrealizował wielki zamysł swojej mądrości przygotowując do czekających  zadań. Dzięki ich posłuszeństwu woli Boga i zawierzeniu Matce Bożej, Duch Święty nie tylko odnowił oblicze naszej polskiej ziemi, ale także oblicze Europy i świata. Prezentowanym przez uczniów tekstom towarzyszyła prezentacja medialna, oraz wykonywane piosenki. Oczywiście na koniec wszyscy odśpiewali Barkę. Opiekunami uczniów i pomysłodawcami były panie katechetki: Bożena Kabelis, Sylwia Mączyńska, oraz pani Iwona Fieducik. Obecni na Mszy świętej o godz. 12.30 – dedykowanej szczególnie dzieciom i rodzicom, nagrodzili wykonawców oklaskami.