Home > Bez kategorii > Bierzmowanie

8 czerwca br. we wtorek we wspomnienie liturgiczne św. Jadwigi Andegaweńskiej królowej polskiej, młodzież naszej wspólnoty parafialnej otrzymała sakrament bierzmowania. Z dawna wyczekiwane uroczystości sakramentalne utrudnione wcześniej przez pandemię koronawirusa rozpoczęły się o godz. 16 Mszą św., którą sprawował w otoczeniu duchownych dekanatu bartoszyckiego Ks. Infułat dr Adolf Setlak. Dostojny celebrans w trakcie Mszy udzielił również sakramentu, wprowadzając w dojrzałość chrześcijańską 56 młodych ludzi, przede wszystkim uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. O sakrament podczas odprawianej liturgii poprosił  na początku ks. Proboszcz  W homilii Ks. Infułat podkreślił praktyczny wymiar bierzmowania. Jak zauważył, w odróżnieniu od chrztu i Komunii św., młodzież pierwszy raz świadomie uczestniczy w przyjęciu sakramentu. Wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej otwierają młodych ludzi na konkretne łaski: chrzest – gładzi skutki grzech i włącza w wspólnotę Kościoła Świętego, Komunia św. jednoczy z Chrystusem Eucharystycznym, pokuta – pojednywa z Bogiem. Natomiast kończący okres wtajemniczenia w wiarę sakrament bierzmowania, w którym działa obiecany przez Zbawiciela Duch Święty, to doświadczenie nieustannej obecności Boga w życiu młodzieży. To doświadczenie  miłości św. Piotra, który odpowiada Jezusowi: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, a „skoro kocham – więc postępuję mądrze, odpowiedzialnie, właściwie, zgodnie z przykazaniami, bo Bóg jest ze mną. a ja wiem o Jego obecności w moim życiu – podkreślił Ks. Infułat. Celebrans zwrócił jeszcze uwagę, że owoce bierzmowania ujawniają się i weryfikują zwłaszcza w życiu rodzinnym, nawiązując do Świętej Rodziny. We Mszy młodzieży, oprócz świadków towarzyszyło wielu zaproszonych gości: rodziców, krewnych, znajomych. Na zakończenie w imieniu zgromadzonych Ks. Infułatowi podziękowanie za udzielenie sakramentu, połączone z osobistym świadectwem, złożyli przedstawiciele rodziców – Państwo Kamila i Marcin Wachsmanowie. Podziękowania wprowadziły uczestników w nastrój familiarny, spontaniczny: Ks. Infułat i Ks. Proboszcz również wygłosili świadectwa. Celebrans i młodzież bierzmowana zostali nagrodzeni brawami. Uroczystościom towarzyszyła, piękna, słoneczna i ciepła pogoda. Mszę uświetnił występ chóru parafialnego Servite Deo. Młodzież do sakramentu przygotowali Pani katechetka Bożena Kabelis i ks. Łukasz Długosz.    

ks. Łukasz Długosz