Home > Bez kategorii > UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Podobnie jak w ubiegłym roku uroczystość Bożego Ciała ze względu na pandemię odbyła się w godzinach popołudniowych. O godzinie 12.30 dzieci klas czwartych szkoły podstawowej świętowały rocznicę pierwszej Komunii świętej. Podziękowały Panu Bogu, kapłanom i rodzicom za tę piękną rocznicę, która w ich wspomnieniach wyraziła się pamięcią iż rok temu pierwsza Komunia musiała być przesunięta na czas wakacyjny, ale odbyła się na miarę ich oczekiwań. Dzieci złożyły w darze parafii kryształowe naczynka do wina i wody, których używa się podczas Mszy świętych.

O godzinie 17.30 w blasku słońca przed świątynią uformowała się procesja Eucharystyczna. Mężczyźni ze służby procesyjnej stanęli z chorągwiami, następnie figura Matki Bożej Fatimskiej na feretronie podtrzymywanym przez Honorową Straż Niepokalanego Serca Maryi, różaniec niesiony przez członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, dziewczęta w białych sukienkach z koszyczkami pełnymi kwiatów, panie katechetki, chór Servite Deo i wierni. Wyruszyliśmy ze śpiewem pieśni Twoja cześć chwała nasz wieczny Panie do czterech ołtarzy ustawionych wokół świątyni i w dolnym parku. Tematyka ołtarzy to symbole Eucharystii, temat roku – Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński na tle Stoczka Klasztornego, oraz obraz Najświętszego Serca Jezusowego w nawiązaniu do 100 rocznicy ofiarowania Polski. Hymn Te Deum po końcowym błogosławieństwie wyraził naszą radość, że mimo wielu wcześniejszych ograniczeń mogliśmy godnie przeżyć dzień wyznania naszej wiary w rzeczywistą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu całej uroczystości. Zapraszamy do galerii.

GALERIA

Rocznica I Komunii świętej.