Home > Bez kategorii > ZAWIERZENIE MARYI PANNIE KRÓLOWEJ POLSKI JASNOGÓRSKIEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski Mszę świętą o godzinie 10.00 sprawował  ks. Infułat Adolf Setlak, a homilię wygłosił ks. Łukasz Długosz. Na zakończenie uroczystości ks. Infułat zawierzył  Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski parafialną wspólnotę  Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Zostały poświęcone szarfy, które członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej będą nosić podczas procesji i uroczystości parafialnych. W imieniu całej wspólnoty szarfy przywdziały trzy najstarsze siostry: Adiutor Barbara Bandachowska, Krystyna Krasowska i Krystyna Szymuś.