Home > Bez kategorii > 1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Skromnie, nie mniej godnie uczciliśmy ten dzień w naszej wspólnocie parafialnej. Pandemia nie pozwala bardziej okazale, jak niegdyś przy współudziale wojska, przedstawicieli władz samorządowych i młodzieży przywracać pamięć o Żołnierzach Wyklętych i Nieugiętych. Kilka osób oraz reprezentant stowarzyszenia Patria wzięli udział we Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza proboszcza. W homilii usłyszeliśmy najważniejsze treści związane z dzisiejszym świętem. Ksiądz proboszcz podkreślił przede wszystkim wielką wiarę żołnierzy i zaufanie do Boga. W odnalezionych mogiłach poległych odnajdywano orzełki, święte medaliki, różańce. Te przedmioty mówią wiele o świecie wartości z których wyrastali i o tym co było dla nich oparciem. Zamordowany 1 marca płk. Łukasz Ciepliński ps. Pług w ostatnim grypsie napisał: „Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i sprawiedliwą”. Cześć, Pamięć i Chwała Bohaterom.