Home > Bez kategorii > Loteria noworoczna

Na zakończenie Mszy świętej proponujemy, aby wylosować dla siebie patrona i opiekuna na Nowy Rok 2021. W koszyczku są imiona ponad 50 świętych. Należy wylosować jedną karteczkę z patronem. Zapoznajmy się z Jego drogą do świętości i w czym przejawia się Jego nadprzyrodzona opieka. Należy przyjąć, że może właśnie ten Święty pragnie zostać naszym opiekunem, prowadzić nas i być inspiracją do dobrych natchnień.