Home > Bez kategorii > Zapraszamy na rekolekcje adwentowe

W tym czasie pandemii naszym pierwszym rekolekcjonistą jest nasz parafianin Ks. dr Zdzisław Kieliszek. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku w Olsztynie. Studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie im. Jana Pawła II ukończył w 2009 roku uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego, także prodziekanem do spraw kształcenia i studiów na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do rodzinnej parafii, aby w tym czasie próby naszej wiary, nadziei i miłości umocnić nas w zaufaniu do Jezusa Chrystusa, którego dzień Narodzin będziemy świętować. Niech Duch Święty przenika Ojca myśli i słowa.