Home > Bez kategorii > Przypomnienie

Zgodnie z dekretem z dnia 29 maja 2020r. w Archidiecezji Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, dla następujących wiernych:

  • osoby w podeszłym wieku,
  • osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • osoby, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.